Adapter Settings

wrap-around

başa sarmalı

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

workstation

iş istasyonu

wound core

sarılmış çekirdek

write register

yazma belleği

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

LEAVE A COMMENT