Add-in Manager

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

workstation

iş istasyonu

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

working storage

çalışma belleği

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

LEAVE A COMMENT