Added Cost

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

workstation

iş istasyonu

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

wound core

sarılmış çekirdek

LEAVE A COMMENT