Added Safety Check

wound core

sarılmış çekirdek

write

yazma

write cycle

yazma çevrimi

wrap-around

başa sarmalı

write current

yazma akımı

write access

yazma erişimi, yazmak için

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

LEAVE A COMMENT