Added Safety Check

write cycle

yazma çevrimi

workload

iş yükü

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write current

yazma akımı

working storage

çalışma belleği

write enable notch

yazılabilir çentiği

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

write access

yazma erişimi, yazmak için

LEAVE A COMMENT