Added Value

write head

yazma kafası

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

workstation

iş istasyonu

workload

iş yükü

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write enable notch

yazılabilir çentiği

write cycle

yazma çevrimi

LEAVE A COMMENT