Addend

workstation

iş istasyonu

write register

yazma belleği

workload

iş yükü

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

working storage

çalışma belleği

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

LEAVE A COMMENT