Addend

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

write

yazma

wrap-around

başa sarmalı

write register

yazma belleği

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

wound core

sarılmış çekirdek

LEAVE A COMMENT