Additional Devices

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

working storage

çalışma belleği

workstation

iş istasyonu

LEAVE A COMMENT