Address Book

write register

yazma belleği

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

write head

yazma kafası

workstation

iş istasyonu

workload

iş yükü

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

LEAVE A COMMENT