Address Book

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

workload

iş yükü

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

write register

yazma belleği

working storage

çalışma belleği

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

LEAVE A COMMENT