Address Bus

working storage

çalışma belleği

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write enable notch

yazılabilir çentiği

write current

yazma akımı

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write cycle

yazma çevrimi

write head

yazma kafası

workload

iş yükü

LEAVE A COMMENT