Address Class

write register

yazma belleği

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

workload

iş yükü

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

working storage

çalışma belleği

write head

yazma kafası

LEAVE A COMMENT