Address Class

write current

yazma akımı

write cycle

yazma çevrimi

wound core

sarılmış çekirdek

write access

yazma erişimi, yazmak için

write

yazma

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

LEAVE A COMMENT