Address Conversion

write enable notch

yazılabilir çentiği

workstation

iş istasyonu

write head

yazma kafası

write current

yazma akımı

zone

bölge, yöre, alan

write cycle

yazma çevrimi

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

working storage

çalışma belleği

LEAVE A COMMENT