Address Family

write register

yazma belleği

write current

yazma akımı

write head

yazma kafası

working storage

çalışma belleği

write cycle

yazma çevrimi

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

LEAVE A COMMENT