Address Family

write cycle

yazma çevrimi

write current

yazma akımı

workstation

iş istasyonu

zone

bölge, yöre, alan

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

working storage

çalışma belleği

write head

yazma kafası

write enable notch

yazılabilir çentiği

LEAVE A COMMENT