Address Resolution Protocol (ARP)

write cycle

yazma çevrimi

working storage

çalışma belleği

write enable notch

yazılabilir çentiği

zone

bölge, yöre, alan

workload

iş yükü

write current

yazma akımı

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

workstation

iş istasyonu

LEAVE A COMMENT