Addressee

write access

yazma erişimi, yazmak için

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

working storage

çalışma belleği

write cycle

yazma çevrimi

write current

yazma akımı

write enable notch

yazılabilir çentiği

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

LEAVE A COMMENT