Adhoc

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

wound core

sarılmış çekirdek

workstation

iş istasyonu

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

workload

iş yükü

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

LEAVE A COMMENT