Adjacent

wrap-around

başa sarmalı

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

workstation

iş istasyonu

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

wound core

sarılmış çekirdek

LEAVE A COMMENT