Administrative Alerts

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

workload

iş yükü

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

working storage

çalışma belleği

workstation

iş istasyonu

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

LEAVE A COMMENT