Administrative Domain

write cycle

yazma çevrimi

write enable notch

yazılabilir çentiği

zone

bölge, yöre, alan

write head

yazma kafası

workload

iş yükü

write current

yazma akımı

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

working storage

çalışma belleği

LEAVE A COMMENT