Administrator

write cycle

yazma çevrimi

write current

yazma akımı

write register

yazma belleği

working storage

çalışma belleği

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

write head

yazma kafası

LEAVE A COMMENT