Admission Control Service

write enable notch

yazılabilir çentiği

write access

yazma erişimi, yazmak için

write cycle

yazma çevrimi

wound core

sarılmış çekirdek

write current

yazma akımı

wrap-around

başa sarmalı

zone

bölge, yöre, alan

LEAVE A COMMENT