Adobe Type Manager

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

workload

iş yükü

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

workstation

iş istasyonu

working storage

çalışma belleği

LEAVE A COMMENT