Adopt

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

workload

iş yükü

adopt

adopt ifadesinin anlamı (1) evlat edinmek (= take up) (2) (önlem, tedbir vb) almak (adopt measure) (3) (başkasına ait bir Read more

working storage

çalışma belleği

workstation

iş istasyonu

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write register

yazma belleği

LEAVE A COMMENT