Adopt

working storage

çalışma belleği

adopt

adopt ifadesinin anlamı (1) evlat edinmek (= take up) (2) (önlem, tedbir vb) almak (adopt measure) (3) (başkasına ait bir Read more

workload

iş yükü

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

workstation

iş istasyonu

LEAVE A COMMENT