Advance

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write cycle

yazma çevrimi

workload

iş yükü

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

write access

yazma erişimi, yazmak için

working storage

çalışma belleği

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write enable notch

yazılabilir çentiği

LEAVE A COMMENT