advanced

write access

yazma erişimi, yazmak için

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

workload

iş yükü

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write enable notch

yazılabilir çentiği

write cycle

yazma çevrimi

write current

yazma akımı

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

LEAVE A COMMENT