Advanced Compression

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

working storage

çalışma belleği

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

workload

iş yükü

workstation

iş istasyonu

write register

yazma belleği

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

LEAVE A COMMENT