Advanced Configuration

write current

yazma akımı

wrap-around

başa sarmalı

wound core

sarılmış çekirdek

write enable notch

yazılabilir çentiği

write cycle

yazma çevrimi

zone

bölge, yöre, alan

write access

yazma erişimi, yazmak için

LEAVE A COMMENT