Advanced Connection

write

yazma

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

write current

yazma akımı

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

wrap-around

başa sarmalı

write access

yazma erişimi, yazmak için

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

LEAVE A COMMENT