Advanced Control

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write register

yazma belleği

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

workload

iş yükü

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

workstation

iş istasyonu

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

LEAVE A COMMENT