Advanced Graphics

workload

iş yükü

write current

yazma akımı

write enable notch

yazılabilir çentiği

write head

yazma kafası

write cycle

yazma çevrimi

working storage

çalışma belleği

write access

yazma erişimi, yazmak için

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

LEAVE A COMMENT