Advanced Peer to Peer Networking

write head

yazma kafası

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

working storage

çalışma belleği

write enable notch

yazılabilir çentiği

workload

iş yükü

write cycle

yazma çevrimi

workstation

iş istasyonu

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

LEAVE A COMMENT