Advanced Program to Program communication

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

workstation

iş istasyonu

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

workload

iş yükü

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

LEAVE A COMMENT