Advanced Security

working storage

çalışma belleği

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

workstation

iş istasyonu

write head

yazma kafası

workload

iş yükü

write cycle

yazma çevrimi

zone

bölge, yöre, alan

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

LEAVE A COMMENT