Advantage

write register

yazma belleği

workload

iş yükü

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

working storage

çalışma belleği

workstation

iş istasyonu

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

LEAVE A COMMENT