Advantage

wound core

sarılmış çekirdek

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

write register

yazma belleği

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

Advantage

Avantaj

wrap-around

başa sarmalı

LEAVE A COMMENT