Advertisement

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

working storage

çalışma belleği

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

write current

yazma akımı

write access

yazma erişimi, yazmak için

LEAVE A COMMENT