Aerial

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

wound core

sarılmış çekirdek

workstation

iş istasyonu

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

wrap-around

başa sarmalı

LEAVE A COMMENT