AF

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

workstation

iş istasyonu

write register

yazma belleği

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

working storage

çalışma belleği

workload

iş yükü

LEAVE A COMMENT