Agent

write head

yazma kafası

agent

araç, vasıta

working storage

çalışma belleği

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

workload

iş yükü

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

write register

yazma belleği

LEAVE A COMMENT