Agent

workload

iş yükü

wound core

sarılmış çekirdek

agent

araç, vasıta

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

LEAVE A COMMENT