Agent

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

agent

araç, vasıta

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

wound core

sarılmış çekirdek

write register

yazma belleği

wrap-around

başa sarmalı

LEAVE A COMMENT