Aid

workload

iş yükü

workstation

iş istasyonu

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

aid

aid ifadesinin anlamı yardım etmek (= help) olup, bu kelime de YDS yani KPDS'de en çok çıkan kelimeler arasındadır.

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

working storage

çalışma belleği

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

LEAVE A COMMENT