AIX

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

write register

yazma belleği

write enable notch

yazılabilir çentiği

workstation

iş istasyonu

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write head

yazma kafası

workload

iş yükü

LEAVE A COMMENT