Alarm

Alarm

Alarm

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

write register

yazma belleği

workload

iş yükü

working storage

çalışma belleği

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

LEAVE A COMMENT