Alarm

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

wound core

sarılmış çekirdek

Alarm

Alarm

write register

yazma belleği

workstation

iş istasyonu

LEAVE A COMMENT