Alert

write cycle

yazma çevrimi

write head

yazma kafası

write enable notch

yazılabilir çentiği

write register

yazma belleği

write current

yazma akımı

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

working storage

çalışma belleği

LEAVE A COMMENT