Alert Text

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

write cycle

yazma çevrimi

write access

yazma erişimi, yazmak için

working storage

çalışma belleği

write current

yazma akımı

write enable notch

yazılabilir çentiği

write register

yazma belleği

write head

yazma kafası

LEAVE A COMMENT