Alert Text

write enable notch

yazılabilir çentiği

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

working storage

çalışma belleği

write cycle

yazma çevrimi

write current

yazma akımı

write head

yazma kafası

LEAVE A COMMENT