Allocated Memory

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

write

yazma

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

wound core

sarılmış çekirdek

write register

yazma belleği

LEAVE A COMMENT