Allocated Memory

write register

yazma belleği

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

workload

iş yükü

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

working storage

çalışma belleği

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write head

yazma kafası

LEAVE A COMMENT