Allocation Unit

workstation

iş istasyonu

wrap-around

başa sarmalı

wound core

sarılmış çekirdek

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

LEAVE A COMMENT