Allocation Unit Size

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

write enable notch

yazılabilir çentiği

workstation

iş istasyonu

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

workload

iş yükü

write register

yazma belleği

LEAVE A COMMENT