Alt key

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

workload

iş yükü

write register

yazma belleği

write enable notch

yazılabilir çentiği

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

working storage

çalışma belleği

write head

yazma kafası

LEAVE A COMMENT