Alter

wound core

sarılmış çekirdek

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

workstation

iş istasyonu

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

alter

değiştirmek, değişmek

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

LEAVE A COMMENT