Alter

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

write register

yazma belleği

alter

değiştirmek, değişmek

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

alter

alter ifadesinin anlamı değiştirmek (= change) olup, bu kelime de YDS yani KPDS'de en çok çıkan kelimeler arasındadır.

wound core

sarılmış çekirdek

LEAVE A COMMENT