Alternate, Alternative

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

write register

yazma belleği

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

workload

iş yükü

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

LEAVE A COMMENT