Alternate Character Set

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

workload

iş yükü

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

workstation

iş istasyonu

LEAVE A COMMENT