Alternate Track

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write cycle

yazma çevrimi

write register

yazma belleği

write enable notch

yazılabilir çentiği

write current

yazma akımı

working storage

çalışma belleği

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

LEAVE A COMMENT